Văn phòng Đoàn trường cung cấp cho các chi đoàn các mẫu văn bản phục vụ Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 như sau:

CÁC MẪU VĂN BẢN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN.doc