1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Tư liệu - Văn kiện

Lịch sử ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.
Tờ gấp nghị quyết triển khai" 03 Phong trào hành động cách mạng và 03 Chương trình đồng hành với Thanh niên"
20:55 18/01/2018
Triển khai ba phong trào, ba chương trình trong nhiệm kỳ mới, Đó là những nội dung đưa ra trong dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc...
Văn kiện Đại hội Đoàn
15:41 21/07/2016
Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XXVIII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012 - 2017
Văn kiện Đại hội XII của Đảng
15:33 13/07/2016
Toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ...
© 2017 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên, 182 Lê Duẩn - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: +84.238.3855.452 (336) Email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn Thanh niên
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.