File đính kèm: 

1. Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn và cử BCH các chi đoàn lâm thời khoá 60 năm học 2019 - 2020

2. Tờ trình đề nghị công nhận kết quả đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020

3. Hướng dẫn Tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020

4. Hướng dẫn Tổ chức đại hội chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ 2019 - 2020

5. Danh mục các văn bản phục vụ Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2019 - 2020