TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 18-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 26 tháng 2 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội Sách năm 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

          Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Sách năm 2018 như sau:

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tuyên truyền về giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập.

          - Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên, học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

          - Hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp.

 

          II. NỘI DUNG

- Văn nghệ chào mừng;

- Phát biểu khai mạc ngày hội;

- Tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ;

- Sinh viên tham quan, trao đổi, mua bán sách, tham gia các trò chơi,… tại các gian hàng trưng bày của các đoàn viện, liên chi đoàn và các đơn vị tài trợ.

 

          III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          - Ngày hội Sách năm 2018 được tổ chức từ 7h00 ngày 03/3/2018 (Sáng Thứ Bảy).

          - Địa điểm: Nhà Thi đấu TDTT - Trường Đại học Vinh.

 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các đơn vị để tổ chức tốt chương trình.

          2. Các đoàn viện, liên chi đoàn:

          - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và thông báo cho các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) biết và tham gia chương trình, lưu ý các ĐVTN được điều động có mặt đầy đủ, đúng giờ (theo công văn điều động).

          - Vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đơn vị quyên góp, ủng hộ sách cho ngày hội (hoàn thành trước Thứ Sáu, ngày 02/3/2018).

- Mỗi đơn vị cử 10 sinh viên nam có mặt tại Sảnh nhà A1 từ 7h30 Thứ Sáu, ngày 02/3/2018 để triển khai vận chuyển, phân loại và tiếp nhận sách cho đơn vị từ kho của Đoàn Trường và chuẩn bị gian hàng, sắp xếp, trưng bày sách tại các gian hàng ở Nhà Thi đấu.

- Mỗi đơn vị cử 10 sinh viên phụ trách gian hàng trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội, yêu cầu mặc áo Thanh niên Việt Nam, đeo phù hiệu.

- Các đơn vị chủ động trang trí, xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động phụ trợ thu hút ĐVTN tới tham quan, giao lưu, mua bán và trao đổi sách tại gian hàng của mình.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội Sách năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn viện, liên chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong