TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 15-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên năm 2018

 

          Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên năm 2018.

          I. Mục đích, yêu cầu

          - Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", xây dựng nếp sống văn hoá và nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên thanh niên.

          - Giải bóng chuyền sinh viên năm 2018 phải được tổ chức gọn nhẹ, an toàn, tiết kiệm và thiết thực.

          II. Các đội tham gia

          Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, các đoàn viện, liên chi đoàn, Đoàn Lưu học sinh thành lập đội tuyển, triển khai tập luyện và đăng ký thi đấu hai nội dung Bóng chuyền nam và Bóng chuyền nữ (mỗi đội tuyển đăng ký không quá 12 VĐV). Danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm gửi về Văn phòng Đoàn trường trước 10h00’ ngày 02/03/2018. Các Đoàn viện, Liên chi đoàn, Đoàn Lưu học sinh cử đại diện bốc thăm và chia bảng vào lúc 17h00’ ngày 02/03/2018 (Chiều Thứ Sáu) tại Văn phòng Đoàn Thanh niên.

          III. Thời gian, địa điểm thi đấu

          - Thời gian: Ban Tổ chức sẽ thông báo thời gian khai mạc và lịch thi đấu cụ thể sau khi bốc thăm chia bảng.

          - Lễ khai mạc, bế mạc và các trận đấu sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT và sân vận động của trường.

          IV. Thể thức thi đấu

          Các đội bốc thăm chia bảng, thi đấu theo Điều lệ quy định.

          V. Công tác chuẩn bị

          - Các đoàn viện, liên chi đoàn, Đoàn Lưu học sinh khẩn trương thành lập các đội bóng, cử người phụ trách, đăng ký, tổ chức luyện tập nghiêm túc để tham gia giải.

          - Đoàn trường thành lập Ban tổ chức, chuẩn bị sân bãi, mời trọng tài, kinh phí tổ chức và giải thưởng.

          Các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và chuyên môn, Ban Tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ trong Điều lệ giải.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên năm 2018. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn viện, liên chi đoàn khẩn trương thành lập và tổ chức cho các đội bóng tích cực luyện tập để tham gia giải đấu đạt kết quả tốt.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh Đoàn (b/c),

- Đảng uỷ, BGH (b/c),

- Hội SV trường (p/h),

- Các đơn vị liên quan (p/h),

- Các đoàn viện, liên chi đoàn (t/h),

- Đoàn Lưu học sinh (t/h),

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong