Đến dự có sự có mặt của Cô Th.s Nguyễn Thanh Hải - Giảng viên Bộ môn Báo chí - Uỷ viên BCH Đoàn Viện. Sinh viên viện KHXH và NV nói chung, thành viên CLB Tình Nguyện nói riêng, đã có 1 buổi hoạt động đầy ý nghĩa.
Thay mặt CLB xin chân thành cảm ơn Đài Truyền Hình Nghệ An, Cô và các thành viên rất nhiều. Hi vọng sau này có thể hợp tác để cho CLB ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa

Tin bài: VP Đoàn TN