Logo của trường Sư phạm có các chi tiết trung tâm: cuốn sách, ngọn lửa, hành tinh nguyên tử và bông hoa sen.

Nổi bật ngay chính giữa biểu trưng là hình ảnh cuốn sách, tượng trưng cho tri thức, văn hoá – biểu tượng cho ngành giáo dục. Chữ SPV được cách điệu trên trang sách, chính là viết tắt của tên Trường Sư phạm Vinh.

Bên cạnh cuốn sách là hành tinh nguyên tử. Hành tinh nguyên tử Rutherford là một đột phá có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển của khoa học. Nó vẫn thường được dùng trong các minh họa như là biểu tượng cho nguyên tử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nó mang ý nghĩa "nguyên tử" hay rộng hơn là "khoa học".

Phần bên trái của cuốn sách được cách điệu như một cách chim, thể hiện khát vọng được bay cao, mang những tri thức khoa học, giáo dục, đào tạo ra một thế hệ “vừa hồng, vừa chuyên” của đất nước.

Ngọn đuốc là hình ảnh quen thuộc, đại diện cho những ước mơ và khát vọng. Đây cũng chính là hình ảnh biểu thị cho ngọn lửa nhiệt huyết được trao truyền qua nhiều thế hệ nhà giáo với tôn chỉ, người thầy, nhà trường là người thắp lên ngọn lửa niềm tin, ước mơ, ngọn lửa tri thức, trong mỗi sinh viên trường Sư phạm. Tất cả những chi tiết trên được gói gọn trong vector địa cầu: biểu tượng cho sự kết nối - Trường Sư phạm với truyền thống giảng dạy lâu đời và cái nôi đào tạo cử nhân sư phạm uy tín trong khu vực, cả nước, đã, đang và sẽ luôn có sự kết nối tới với tất cả cơ sở giáo dục đại học, sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác giảng dạy, cập nhật những nội dung tri thức mới tới các thầy cô giáo. Đồng thời, cũng thể hiện một trong những mục tiêu đào tạo của nhà trường, đó là việc đào tạo ra những công dân toàn cầu.

Bên cạnh đó, chi tiết bông hoa sen ở vị trí đường viền, cũng là biểu tượng cho sự chăm chỉ, ý chí, sự nỗ lực, tinh thần vượt khó và quyết tâm của thầy và trò Trường Sư phạm.

Logo dùng 3 tông màu: xanh, trắng, đỏ, được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những lớp ý nghĩa riêng, thể hiện rõ đặc trưng, màu sắc riêng của Trường Sư phạm.

Logo chính thức của Trường Sư phạm Trường Đại học Vinh

Tin bài: Trường Sư phạm