“Tuần lễ áo xanh” năm nay nhận được sự hưởng ứng, lan tỏa rộng rãi của đoàn viên thanh niên trong Trường. Các cán bộ Đoàn Hội và đoàn viên, thanh niên toàn trường đã đồng loạt mặc áo Đoàn đến trường học, phủ xanh bằng màu áo của tuổi trẻ của thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và khơi dậy niềm tự hào, sức trẻ, phát huy truyền thống của thanh niên Việt Nam.

Một số hình ảnh của tuần lễ: