Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Liên chi đoàn – Liên chi hội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Vinh đã tổ chức buổi duyệt hồ sơ Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2021 - 2022 với hình thức online trên ứng dựng trực tuyến Microsoft Teams.

Tham dự và chỉ đạo buổi duyệt hồ sơ Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2021 - 2022 thuộc LCĐ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh có các đồng chí: Thượng tá, Th.S Nguyễn Đình Lưu - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Th.S Nguyễn Minh Quyết - Bí thư LCĐ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm và các đồng chí lớp trưởng, bí thư các chi đoàn - lớp.

Tại Buổi duyệt hồ sơ, Ban Thường vụ Liên chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã quát triệt tới các đồng chí Bí thư, lớp trưởng các chi đoàn về những điểm mới, các nội dung cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; những nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 2021 - 2022, gồm tên gọi và nhiệm kỳ Đại hội chi đoàn; nội dung đại hội; chương trình Đại hội; văn kiện đại hội; chuẩn bị nhân sự Đại hội; quy trình bầu cử;bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đjai biểu cấp trên,...

Buổi duyệt hồ sơ đại hội là bước chuẩn bị nghiêm túc và cần thiết của Ban Thường vụ Liên chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong công tác chuẩn bị đại hội đúng quy trình và dân chủ, tiến tới Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2024 và tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi duyệt hồ sơ đại hội:

Tin bài: Văn phòng Đoàn TN