Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ThS. Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh. 

Đại hội đã hoàn thành công việc tổng kết công tác Đoàn và PTTN của Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2021 - 2022. Sau khi xem lại báo cáo tổng kết các hoạt động Đoàn và PTTN cùng dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi đoàn, đại hội đã khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận lại những khó khăn, khuyết điểm, thiếu sót trong suốt quá trình hoạt động của chi đoàn. Cùng với việc đóng góp những ý kiến cá nhân từ các đoàn viên trong chi đoàn, đại hội đã xác định rõ phương hướng, giải pháp hoạt động trong thời gian tới, phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Vinh, các đơn vị trong toàn trường hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra. 

Phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội, ThS. Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh cũng ghi nhận kết quả hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021 đã luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo; nhiệt tình tham gia các hoạt động; luôn là tổ chức Đoàn xuất sắc trong các hoạt động công tác Đoàn và PTTN của Trường Đại học Vinh. Đồng chí Nguyễn Thái Dũng kỳ vọng vào một nhiệm kỳ 2021 - 2022, chi đoàn cán bộ Phòng ban Trung tâm sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy phong độ của những người dẫn đầu, xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới, nghiêm túc và nhiệt tình đẩy mạnh các phong trào gắn với thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng phong trào của chi đoàn ngày càng thắng lợi.

                                                 Phát biểu ý kiến từ các đoàn viên trong chi đoàn

Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu và bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022 gồm 3 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Chuyên viên phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư chi đoàn, nhiệm kỳ 2021 - 2022.

                 ThS. Nguyễn Thái Dũng, Bí thư Đoàn trường tặng hoa chúc mừng BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới

                                    BCH nhiệm kỳ 2020 - 2021 tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới hứa sẽ năng động, nhiệt tình trong công tác, luôn có ý thức vươn lên và có tinh thần đoàn kết cao, cùng nhau dẫn dắt và đưa hoạt động Đoàn và PTTN trường Đại học Vinh ngày càng phát triển, để chi đoàn luôn là một địa chỉ tin cậy của đoàn viên thanh niên, là nơi để sức trẻ, tinh thần dấn thân, tình nguyện, chủ động của tuổi trẻ Nhà trường được thể hiện cao nhất.

Tin bài: VP Đoàn TN.