Ngày “Chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Trường Sư phạm với mục đích làm sạch môi trường, tạo thói quen cho đoàn viên thanh niên và cộng đồng về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ môi trường học tập, rèn luyện.