Tại các buổi nhập học, Đội sinh viên tình nguyện đã bố trí Đội viên ở các chốt như Hội trường A, trạm thu học phí, trạm y tế để hỗ trợ làm hồ sơ nhập học, hướng dẫn học sinh đến tại các phòng ban để được nhập học.

Một số hình ảnh nổi bật: