Đây là hoạt động hướng tới Lễ giỗ lần thứ 228 của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (29/7 năm 1792 Nhâm Tý - 29/7 năm 2020 Canh Tý), cũng là dịp để tri ân công lao to lớn của Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải với tài năng quân sự kiệt xuất đã giương ngọn cờ đào, lãnh đạo nhân dân đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ Tổ Quốc. Ngài còn là vị Vua có nhiều cải cách chấn hưng đất nước, được nhân dân ghi nhớ, ca ngợi công đức.
Hoạt động này rất có ý nghĩa đối với tuổi trẻ Trường Đại học Vinh, trước anh linh của Người anh hùng áo vải kiên trung thế hệ trẻ Trường Đại học Vinh quyết tâm học tập, luôn tự hào, giữ gìn, phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, phát huy sức trẻ, sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh nổi bật: