Tại buổi lễ Ban lãnh đạo Viện đã trao 20 suất quà Tết ấm cho 20 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Mặc dầu những phần quà có giá trị vật chất không lớn nhưng hết sức có ý nghĩa. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Viện, của các thầy, cô giáo trong toàn Viện đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. Hy vọng, với những món quà nhỏ đó sẽ làm "ấm lòng" thêm cho sinh viên đón tết và tạo động lực cho các em vươn lên trong học tập.

Đồng thời tại buổi lễ này, nhằm ghi nhận, tôn vinh những sinh viên có nhiều đóng góp và có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2019, tạo động lực thúc đẩy cho hoạt động công tác Đoàn - Hội năm 2020, 16 sinh viên  của LCHSV Viện KHXH&NV  đã được nhận khen thưởng từ BLĐ Viện. 

(Đoàn Viện - LCHSV Viện KHXH&NV tổ chức Chương trình TẾT ẤM  và Tổng kết hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm 2019)