Một buổi chiều mưa ở dọc bãi biển Cửa Hội, các bạn tình nguyện viên thuộc đội tình nguyện khoa Kinh tế (VEC) đã cùng nhau thu dọn mọi loại rác thải trôi dạt vào bờ. Chiến dịch đã được lên kế hoạch từ trước, mặc dù thời tiết không mấy ủng hộ nhưng không thể ngăn cản được tinh thần của các bạn thành viên