Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII. Trong đó, thống nhất để đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.
Hội nghị đã thống nhất tăng số lượng Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam từ 8 lên 9 thành viên. Đồng thời hiệp thương chọn cử ba anh chị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, gồm: đồng chí Trịnh Thị Mai Phương - Quyền trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn; TS.BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Nguồn: Cổng TT TW Đoàn