Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự buổi lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh và tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh và tư liệu, bài thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 10

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 11

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 12

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 13

Trước buổi lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 14

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 15

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 16

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 17

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

Theo TTXVN/Vietnam+