Ban Thường vụ Đoàn Trường thiết kế và ban hành bộ infographic hướng dẫn một số điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức đại hội chi đoàn.

Bộ infographic được xây dựng gồm các phần:

1. Chương trình đại hội (với các nội dung chính, ngoài ra các đơn vị có thể bổ sung linh hoạt theo đặc thù của chi đoàn mình).

2. Những lưu ý về quy trình bầu cử.

3. Hồ sơ phải nộp sau đại hội.

4. Một số lưu ý khác.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, sinh viên Nhà trường vẫn chưa học tập trung, nhiệm kỳ đại hội chi đoàn vẫn đang được kéo dài theo đúng Hướng dẫn và mọi công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới vẫn đang được ráo riết thực hiện, sẵn sàng để đại hội ngay sau khi đoàn viên, sinh viên đến trường.

Việc xây dựng bộ infographic cùng với sự sát sao trong công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua nhằm chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ các chi đoàn (đặc biệt là các chi đoàn lần đầu tổ chức đại hội) trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, để đại hội chi đoàn thật sự là diễn đàn chính trị sôi nổi và ý nghĩa của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên toàn trường.

Tin bài: Văn phòng Đoàn TN