Năm học 2021 - 2022, cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn trường ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXX, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hang đầu châu Á, khẳng định 8 chữ vàng truyền thống của sinh viên Nhà trường “Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện”.

 Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và định hướng chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh xây dựng Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2021 - 2022, chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” với 8 nhiệm vụ trọng tâm, 8 chỉ tiêu cơ bản, 4 nhóm nội dung, giải pháp được cụ thể hóa bằng 18 hoạt động, chuỗi hoạt động lớn cấp trường xuyên suốt trong năm học. Để triển khai các nội dung chính trong chương trình công tác năm học đến 100% tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên toàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã thiết kế và ban hành bộ ấn phẩm Infographic Chương trình Công tác Đoàn và PTTN năm học 2021 - 2022.

Thiết kế Infographic đồ họa thông tin đã được Ban Thường vụ Đoàn Trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh lựa chọn sử dụng thường xuyên và cho ra đời các ấn phẩm thiết kế bắt mắt, bắt kịp xu hướng trong đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên. Đặc biệt trong thời gian gần đây, trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ phận Truyền thông của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đã luôn chủ động tìm tòi ý tưởng sáng tạo, đổi mới các hình thức tuyên truyền, biên tập các ấn phẩm truyền thông bằng Infographic, video clip… trực quan sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, trở thành công cụ phổ biến để tuyên truyền, giáo dục, tiếp cận, gây ấn tượng và truyền đạt các thông điệp, lan toả các phong trào, chương trình hành động của tổ chức Đoàn - Hội đến các cấp cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên của Nhà trường và cộng đồng xã hội. Các ấn phẩm truyền thông được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường như facebook, zalo, website... với hàng nghìn lượt like và chia sẻ tích cực.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh và các cấp bộ Đoàn - Hội toàn trường tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tích cực nghiên cứu, cập nhật và học hỏi các xu hướng truyền thông mới; Bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác truyền thông, không ngừng đổi mới cách thức tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tiếp cận hơn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên một cách nhanh chóng và sâu rộng hơn.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Trường Đại học Vinh