Sau 10 ngày phát động, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã tiếp nhận  từ các Đoàn Viện, Liên chi Đoàn, chi đoàn, các cựu sinh viên với tổng giá trị quy đổi là 21.000 khẩu trang kháng khuẩn và 250 lọ nước rửa tay sát khuẩn. Ban Tổ chức đã tiến hành phân loại, đóng gói và gửi ủng hộ nhân dân Đà Nẵng thông qua kênh tiếp nhận gồm Ủy ban MTTQ Thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng và Đoàn Đại học Đà Nẵng

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên tiếp nhận khẩu trang kháng khuẩn từ các đơn vị gửi ủng hộ nhân dân Đà Nẵng

    Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên phân loại và đóng gói vật tư y tế cẩn thận để gửi vào Đà Nẵng

Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm của đoàn viên thanh niên Trường Đại học Vinh hướng về cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Thành phố Đà Nẵng; kịp thời chia sẻ, động viên, tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với  dịch Covid-19 đang hoành hành tại Việt Nam cũng như khắp các quốc gia trên thế giới.

Tin bài: VP Đoàn Thanh niên