Tại Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn các chức danh chủ chốt của Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An.
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh trân trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh được hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Chúc đồng chí thật nhiều sức khỏe, học tập tốt và công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cương vị mới. Luôn là gương cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu đại diện cho Sinh viên Trường Đại học Vinh.

 

Chân dung Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An - Nguyễn Nguyệt Anh

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên