Hãy cùng nhìn lại 13 gương mặt tiêu biểu của Trường Đại học Vinh đã đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng" cấp Tỉnh năm 2022:

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên