Tối ngày 08 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội phiên tháng 12 năm 2022.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - UV Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh; đồng chí Trần Thị Mai Trang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Bí thư đoàn trường thuộc/trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên chi hội trưởng các khoa viện và các đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt toàn trường.

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường và đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - UV Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường phát biểu tổng kết công tác Đoàn - Hội toàn trường trong tháng 11 năm 2022 và triển khai công tác Đoàn - Hội và phong trào Sinh viên tháng 12 năm 2022.

Tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường và đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - UV Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã điểm lại những hoạt động nổi bật của công tác Đoàn - Hội toàn trường trong tháng 11, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và triển khai công tác Đoàn - Hội và phong trào Sinh viên tháng 12 năm 2022.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã triển khai chấm điểm thi đua và xếp hạng công tác Đoàn - Hội tháng 11 năm 2022 trong toàn trường. Kết quả cụ thể: top 3 đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào Thanh niên là các đơn vị: Đoàn Trường Sư phạm, Đoàn Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường và Đoàn Trường THPT Chuyên; dẫn đầu công tác Hội và phong trào Sinh viên lần lượt là các đơn vị: Liên Chi hội Sinh viên Khoa Xây dựng, Hội Sinh viên Trường Sư phạm, Hội Sinh viên Trường Kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường và đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - UV Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường trao thưởng cho các tập thể Đoàn - Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội toàn trường trong tháng 11 năm 2022

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường trao Bằng khen của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác Hội toàn và phong trào Sinh viên năm học 2021 - 2022

Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường cũng đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2021 - 2022, cụ thể:

Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 03 tập thể:
- Tập thể Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh;
- Tập thể Hội Sinh viên Trường Kinh tế;
- Tập thể Liên chi Hội Sinh viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.
 
Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 05 cá nhân:
- Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh;
- Đồng chí Phùng Thế Nhân - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh;
- Đồng chí Trần Thị Mai Trang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh;
- Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh;
- Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Uỷ viên BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Chủ tịch Hội sinh viên Trường KHXH&NV.

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường đã phát động Cuộc thi “Flag Up - Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên” năm 2023; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống Thanh niên”, các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội sinh viên Trường đã phát động Cuộc thi “Flag Up - Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên” năm 2023; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống Thanh niên”, các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, về phong trào của tuổi trẻ; các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên