Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Bí Thư Đoàn Trường Đại học Vinh; đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường và các đồng chí Ban Thường vụ Đoàn trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và các đồng chí Bí thư đoàn trường thuộc/trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn các khoa viện đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn Trường mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý, đóng góp của các đại biểu để đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực trong việc xây dựng hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm cả những ý kiến đồng tình và phản biện để làm rõ hơn vai trò của tổ chức Đoàn trong bối cảnh và tình hình mới, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi số được diễn ra mạnh mẽ.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp hơn 20 ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bổ sung một số nhận định về tình hình chung và tình hình thanh niên nhiệm kỳ tới, góp ý về những chỉ tiêu về phát triển năng lực ngoại ngữ cho cán bộ Đoàn, khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên và đề xuất một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, nâng cao nguồn cán bộ trẻ, có đủ năng lực và trí tuệ cho Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Tin bài: Văn phòng Đoàn TN