TS Thiều Đình Phong, UV BTV Tỉnh Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường; Ths. Nguyễn Thái Dũng, Phó Bí thư Đoàn trường và đoàn công tác đại diện cho Tuổi trẻ Nhà Trường trao tặng CTTN tại Trường Mầm non Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

    Các công trình có tổng giá trị trên 70 triệu đồng, bao gồm các vật dụng trò chơi dành cho trẻ em như: xích đu, cầu bập bênh, ngựa sắt lắc, sân bóng chuyền... được các đoàn viên thanh niên địa phương bỏ thời gian tìm kiếm vật tư, tận dụng và triển khai thi công chế tạo.

Tất cả đều được các đoàn viên thanh niên tự tìm kiếm vật tư và triển khai thi công chế tạo

    Qua làm việc và khảo sát cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An, các Huyện Đoàn thì Đoàn Thanh niên Trường Đại học Vinh nhận thấy có khá nhiều các địa bàn dân cư còn gặp khó khăn trong việc bố trí các điểm vui chơi công cộng cho thanh, thiếu nhi. Đặc biệt là các khu vực vùng cao có mật độ tập trung trẻ em cao. Trên cơ sở thống nhất và được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH Trường Đại học Vinh, Đoàn trường đã lựa chọn ra 7 điểm để trao tặng gồm: Trường mầm non Mường Lống, Trường mầm non Hứu Lập huyện Kỳ Sơn , bản Pủng, bản Xốp Khẩu xã Yên Thắng huyện Tương Dương, xã Châu Khê, xã Thạch Ngàn, Trường mầm non Đôn Phục huyện Con Cuông.

    Việc hỗ trợ xây dựng và trao tặng các công trình thanh niên “Điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi”  đã thể hiện tinh thần xung kích  tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ Nhà trường, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho thanh, thiếu nhi các địa bàn khó khăn, tô đẹp thêm hình ảnh của sinh viên Trường Đại học Vinh trong lòng người dân và xã hội.

Một số hình ảnh trao tặng.

Trao tặng sân chơi cho Thanh, thiếu nhi tại xã Châu Khê (Con Cuông)

Trao tặng điểm vui chơi cho trẻ tại Trường Mầm non Đôn Phục ( Con Cuông )

Trao tặng công trình thanh niên tại điểm Trường Mầm non Hữu Lập ( Kỳ Sơn)

\

Trao tặng CTTN tại bản bản Pủng, bản Xốp Khẩu, xã Yên Thắng (Tương Dương)

Sân chơi bắt đầu được xây dựng từ tháng 8 và nay đã được Đoàn Thanh niên Đại học Vinh tặng lại cho người dân 3 huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Tin, Bài: Văn phòng ĐTN