Tọa đàm diễn ra với điểm cầu cấp T.Ư tại Hà Nội và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Điểm cầu cấp T.Ư có sự tham dự của các chuyên gia và các đại biểu có công trình sáng tạo được tuyên dương trong liên hoan.

Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh phát biểu tham luận tại điểm cầu Tỉnh đoàn Nghệ An

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh được vinh dự là đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm với bài tham luận “Phát huy sáng tạo, chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội”.

 

Tọa đàm diễn ra với điểm cầu cấp T.Ư tại Hà Nội và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Điểm cầu cấp T.Ư có sự tham dự của các chuyên gia và các đại biểu có công trình sáng tạo được tuyên dương trong liên hoan.

Tọa đàm được tổ chức nhằm mục đích kết nối các giải pháp, ý tưởng của thanh niên với cấp ủy, chính quyền đơn vị giúp cho thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng; hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo thế hệ trẻ để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời, hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nâng cao ý thức về tinh thần sáng tạo, xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể, góp phần hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên