Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ là thời điểm khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới, một cột mốc mới với những mục tiêu, định hướng mới, cùng đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập, sáng tạo, rèn luyện nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Sáng ngày 27/5/2022, phiên thứ II Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra trước đó. Tỉnh đoàn Nghệ An và Nhà trường đã nhất trí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Trường Đại học Vinh trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất trú với những định hướng, chỉ đạo quan trọng trong công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở nội dung báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và PTTN của nhà trường, Đại hội đã nhất trí cao về Nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu quan trọng làm căn cứ cho việc tổ chức các hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Phát huy tinh thần dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Đoàn Trường khoá XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 27 đồng chí; BCH nhiệm kỳ mới đã tiến hành Hội nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ I khoá XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu ra Ban Thường vụ Đoàn Trường gồm 9 đồng chí. Cũng trong Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Thái Dũng đã được bầu tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh khoá XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh đã khép lại. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ là thời điểm khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới, một cột mốc mới với những mục tiêu, định hướng mới, cùng đồng hành với đoàn viên thanh niên trong học tập, sáng tạo, rèn luyện nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần.

 Hãy cùng Đoàn Trường Đại học Vinh một lần nữa nhìn lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ của Đại hội, cùng kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới thật thành công!

Xem video Đại hội tại: https://youtu.be/wcpUPZX7eZM