Tối ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Tham dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Bí Thư Đoàn Trường Đại học Vinh, cùng các đồng chí là Ủy viên BTV Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Bí thư đoàn trường thuộc/trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên chi hội trưởng các khoa viện; các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các trường thuộc/trực thuộc, khoa viện đào tạo và hơn 300 cán bộ Đoàn - Hội kết nối trên ứng dụng trực tuyến Zoom.

Tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Bí Thư Đoàn Trường Đại học Vinh đã khẳng định với sức trẻ của tuổi trẻ Trường Đại học Vinh quyết tâm 100% các bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia hưởng ứng tích cực và đạt giải tại cuộc thi.

 

 Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh quyết tâm 100% các bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia hưởng ứng tích cực và đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam, giúp học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên