Chương trình văn nghệ

Tham dự Hội nghị, có có TS. Thiều Đình Phong - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy trường; Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh; đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn Trường; đồng chí Kiều Khánh Linh - Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Bí thư đoàn trường thuộc/trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên chi hội trưởng các khoa viện; các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các trường thuộc/trực thuộc, khoa viện đào tạo và hơn 600 cán bộ Đoàn - Hội kết nối trên ứng dụng trực tuyến Microsoft Teams với điểm cầu chính tại Hội trường A Trường Đại học Vinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy trường; Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh đã cùng ôn lại truyền thống 92 năm vẻ vang chói loại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang - Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy trường; Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh đã cùng ôn lại truyền thống 92 năm vẻ vang chói loại của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 92 năm đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta từ đó bồi dưỡng đoàn viên ưu tú Trường Đại học Vinh xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

    Đại biểu sinh viên phát biểu tại buổi sinh hoạt toàn đoàn

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường cũng đã chỉ đạo các chi đoàn, chi hội tổ chức sinh hoạt tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022) để đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân chúng ta.

Hơn 600 cán bộ Đoàn - Hội kết nối trên ứng dụng trực tuyến Microsoft Teams với điểm cầu chính tại Hội trường A Trường Đại học Vinh

Thông qua buổi sinh hoạt toàn đoàn, đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhận thức rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; trau dồi thêm về lý tưởng cách mạng, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ trẻ đã hy sinh thân mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam nhằm xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tạo phong trào thi đua sôi nổigóp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên. Bên cạnh đó phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện, chung tay xây dựng văn minh trường học, đẩy mạnh giá trị nhân văn sâu sắc và tô đẹp hình ảnh người sinh viên, người thanh niên Trường Đại học Vinh.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên