Với chủ đề: “Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, phát triển”, buổi sinh hoạt đồng loạt diễn ra các hoạt động hoạt động nhằm mục tiêu giáo dục về lịch sử, truyền thống 87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt trong các cấp bộ Đoàn góp phần cùng với Nhà trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI trong giai đoạn Nhà trường tiến hành tái cấu trúc, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO; tiếp tục tổ chức cho ĐVTN học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh thông qua website, thi trắc nghiệm online và các hình thức sinh hoạt chi đoàn, toạ đàm, diễn đàn thanh niên, sưu tầm, triển lãm ảnh,.v.v…

Các nội dung trọng tâm của kỳ sinh hoạt toàn đoàn đó là: Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, các giải thể thao bóng đá, bóng chuyền và trò chơi vận động gắn với bồi dưỡng văn hoá ứng xử và kỹ năng mềm cho ĐVTN tại cơ sở 1 và cơ sở 2;  Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường giáo dục thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tích cực bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, môi trường xanh - sạch - đẹp, mĩ quan của Nhà trường; Tổ chức "Ngày chủ Nhật xanh" và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: xử lý các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức các hoạt động bảo vệ nguồn nước sạch.

Hoạt động sinh hoạt tại cơ sở 2 của Nhà trường

Hoạt động thi đấu thể dục thể thao tại Nhà thi đấu

 

Đồng loạt vệ sinh môi trường, khuôn viên học tập, hỗ trợ các công nhân

Tại các buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Đoàn trường tích cực tuyên truyền hoạt động các Câu lạc bộ: Báo cáo viên, Thực hành Pháp luật, Khởi nghiệp, Vinhuni English Speaking Zone, English Learning Assistance Club.v.v… nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ trong cán bộ trẻ và HSSV toàn trường, phối hợp triển khai có hiệu quả Tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2017 - 2018 trong sinh viên khối các ngành ngoài sư phạm và chỉ đạo các liên chi đoàn, đoàn viện: Kinh tế, Nông nghiệp và Tài nguyên, Xây dựng, Luật, Lịch sử, Địa lý - QLTN, Kỹ thuật và Công nghệ, Công nghệ Hoá sinh - Môi trường… phối hợp tổ chức tốt các hoạt động rèn nghề, hội thi khởi nghiệp trong sinh viên.
                                                   
                                                    Tin bài: Văn phòng Đoàn trường