TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ảnh và viết “Nét đẹp tân sinh viên

Chào đón tân sinh viên khóa 62

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh và viết online Nét đẹp tân sinh viên” - Chào đón tân sinh viên khóa 62, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào đón tân sinh viên khóa 62, tạo môi trường để các tập thể, cá nhân thể hiện và phát huy khả năng sáng tạo, gắn kết cộng đồng.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, ấn tượng đẹp về Trường Đại học Vinh thông qua tâm sự, cảm nhận của tân sinh viên khóa 62.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi

- Thu hút đông đảo tân sinh viên khóa 62 tham gia.

II. THỂ LỆ DỰ THI

1. Đối tượng

Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên khóa 62 trường Đại học Vinh.

2. Nội dung, chủ đề

“Khi tôi là tân sinh viên” - Về những cảm xúc, mục tiêu, ước mơ của các tân học sinh, sinh viên, học viên sau khi được đỗ vào trường Đại học Vinh.

Gợi ý về nội dung bài viết:

+ Giới thiệu bản thân.

+ Nêu ấn tượng về trường Đại học Vinh.

+ Cảm xúc sau khi được trở thành tân học sinh, sinh viên, học viên.

+ Lời gửi gắm đến bản thân sau 4 - 5 năm nữa.

3. Hình thức

- Mỗi thí sinh chdự thi 01 tác phẩm.

- Bài dự thi bao gồm: 01 hình ảnh chân dung của thí sinh + 01 bài viết cảm nghĩ (tối đa 500 từ).

- Thí sinh gửi 01 bài thi theo form mẫu như sau:

- Ban Giám khảo căn cứ bài dự thi của thí sinh để chấm điểm vòng loại, chọn ra 20 bài dự thi tham gia vòng bình chọn.

4. Nội quy

- Bài thi phải đúng với nội dung, hình thức mà cuộc thi quy định, không bàn về tôn giáo, chính trị, không đi ngược lại các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Nhà trường, không sử dụng các từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục.

- Bài dự thi phải dựa trên cảm nhận cá nhân, không sao chép của người khác, các trích dẫn phải ghi rõ tác giả, tác phẩm, tài liệu cụ thể, tỷ lệ trích dẫn tối đa được phép là 20% bài viết.

- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của thí sinh trên các phương tiện truyền thông.

- Trong trường hợp bài dự thi đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, hoặc có những vấn đề bất thường, gây tranh cãi tiêu cực... Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

5. Thời gian, địa chỉ nhận bài thi

- Thời gian nhận bài thi: từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

- Chấm điểm vòng loại và biên tập tác phẩm dự thi vòng bình chọn: từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021.

- Thời gian bình chọn trên fanpage Đoàn Trường Đại học Vinh dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 05/11/2021.

- Công bố kết quả, trao giải dự kiến vào Ngày hội Chào Tân Sinh viên khóa 62 (dự kiến giữa tháng 11/2021).

- Địa chỉ email nhận bài thi: netdeptansinhvien@gmail.com

6. Cách thức chấm điểm

Bài dự thi đều được tính điểm theo công thức:

Tổng điểm = Điểm BGK (70%) + Điểm bình chọn quy đổi (30%)

Điểm bình chọn được tính:

- 1 lượt thích (Hoặc các biểu tượng cảm xúc khác): 1 điểm

- 1 lượt chia sẻ ở chế độ công khai kèm hashtag:

                   #K62VinhUni #Khitoilatansinhvien: 2 điểm

* Lưu ý: Các lượt bình chọn phải like Fanpage Đoàn trường Đại học Vinh mới được tính là hợp lệ.

Điểm này được quy đổi như sau:

- 1 thí sinh điểm bình chọn cao nhất: 10 điểm

- 1 thí sinh điểm bình chọn cao thứ hai: 9 điểm

- 2 thí sinh điểm bình chọn cao thứ ba: 8 điểm

- 3 thí sinh điểm bình chọn cao thứ tư: 7 điểm

- 3 thí sinh điểm bình chọn cao thứ năm: 6 điểm

- 10 thí sinh còn lại: 3 điểm

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất: 1.000.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 01 giải Nhì: 700.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 02 giải Ba: 500.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 03 giải khuyến khích: 200.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch, tổ chức thi, mời Ban Giám khảo chấm thi.

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên các kênh thông tin.

- Tổng kết, trao thưởng.

2. Các đoàn trường, đoàn viện, liên chi đoàn

Tuyên truyền, triển khai rộng rãi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường biết và tham gia Cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh và viết online “Nét đẹp tân sinh viên” - Chào đón tân sinh viên khóa 62. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn Viện, Liên chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các đ/c UVBCH Đoàn trường (t/h),

- Các đ/c UVBCH Hội SV (p/h),

- Các ĐV, LCĐ, ĐT, CĐTT (t/h),        

- Các CLB, đội, nhóm (t/h),

- Lưu VP Đảng-Hội đồng Trường-Đoàn thể, đăng Website

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

TS. Thiều Đình Phong