Cuộc thi với mục đích triển khai và nhân rộng phong trào “Tuổi trẻ Sáng tạo”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; Cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Tin bài: VP Đoàn TN