TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết online "Touching your emotion"

Chào đón tân sinh viên khóa 62

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết online “Touching your emotion” - Chào đón tân sinh viên khóa 62, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là hoạt động chào đón tân sinh viên khóa 62, tạo môi trường để các tập thể, cá nhân thể hiện và phát huy khả năng sáng tạo, gắn kết cộng đồng.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, ấn tượng đẹp về Trường Đại học Vinh thông qua tâm sự, cảm nhận của tân sinh viên khóa 62.

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút tân sinh viên khóa 62 tham gia.

II. THỂ LỆ DỰ THI

1. Đối tượng

Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên khóa 62 (bao gồm học sinh Trường THPT Chuyên).

2. Nội dung, chủ đề

“Touching your emotion” - Về những xúc cảm, ấn tượng, khoảnh khắc ban đầu của các tân học sinh, sinh viên, học viên với mái trường Đại học Vinh.

Thí sinh lựa chọn một trong các chủ đề (câu hỏi) sau:

1. Cơ duyên nào đưa bạn đến với Trường Vinh?

2. Ấn tượng ban đầu của bạn về Trường Vinh;

3. Một trong những điều bạn mong muốn nhất khi trở thành sinh viên;

4. Giảng đường đại học trong hình dung của bạn;

5. Hãy nhắn nhủ vài lời cho bản thân bạn 4 hoặc 5 năm sau.

3. Hình thức

- Mỗi thí sinh có thể dự thi tối đa 03 tác phẩm.

- Bài dự thi bao gồm: 01 hình ảnh chân dung của thí sinh + 01 hình ảnh về Trường Đại học Vinh (do thí sinh chụp hoặc sưu tầm) + 01 bài viết về chủ đề thí sinh đã lựa chọn (tối đa 250 từ).

- Thí sinh gửi 01 bài thi theo form: https://tinyurl.com/touching2021

- Ban Giám khảo căn cứ bài dự thi của thí sinh để chấm điểm vòng loại, chọn ra 30 bài dự thi tham gia vòng bình chọn.

- Ban Tổ chức thiết kế 5 mẫu khung tương ứng với 5 chủ đề, trình bày các bài dự thi được chọn theo từng chủ đề trước khi bắt đầu vòng bình chọn.

4. Nội quy

- Bài thi phải đúng với nội dung, hình thức mà cuộc thi quy định, không bàn về tôn giáo, chính trị, không đi ngược lại các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Nhà trường, không sử dụng các từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục.

- Bài dự thi phải dựa trên cảm nhận cá nhân, không sao chép của người khác, các trích dẫn phải ghi rõ tác giả, tác phẩm, tài liệu cụ thể, tỷ lệ trích dẫn tối đa được phép là 20% bài viết.

- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của thí sinh trên các phương tiện truyền thông.

- Trong trường hợp bài dự thi đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

5. Thời gian

- Thời gian nhận bài thi: từ ngày 22/9/2021 đến hết ngày 22/10/2021.

- Chấm điểm vòng loại và biên tập tác phẩm dự thi vòng bình chọn: từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021.

- Thời gian bình chọn trên fanpage Đoàn Trường Đại học Vinh dự kiến từ ngày 30/10/2021 đến hết ngày 03/11/2021.

- Công bố kết quả, trao giải dự kiến vào Ngày hội Chào Tân Sinh viên khóa 62 (dự kiến giữa tháng 11/2021).

6. Cách thức chấm điểm

Bài dự thi đều được tính điểm theo công thức:

Tổng điểm = Điểm BGK (50%) + Điểm bình chọn quy đổi (50%)

Điểm bình chọn được tính:

- 1 lượt thích: 1 điểm

- 1 lượt yêu thích: 2 điểm

- 1 lượt chia sẻ kèm hashtag #K62VinhUni #TouchingVinhUni2021: 3 điểm

Điểm này được quy đổi như sau:

- 5% thí sinh điểm bình chọn cao nhất: 10 điểm

- 5% thí sinh điểm bình chọn cao thứ hai: 9 điểm

- 10% thí sinh điểm bình chọn cao thứ ba: 8 điểm

- 10% thí sinh điểm bình chọn cao thứ tư: 7 điểm

- 15% thí sinh điểm bình chọn cao thứ năm: 6 điểm

- 15% thí sinh điểm bình chọn cao thứ sáu: 5 điểm

- 40% thí sinh còn lại: 2 điểm

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất: 1.000.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 01 giải Nhì: 700.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 02 giải Ba: 500.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 03 giải khuyến khích: 200.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch, tổ chức thi, mời Ban Giám khảo chấm thi.

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên các kênh thông tin.

- Tổng kết, trao thưởng.

2. Các đoàn viện, liên chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên

Tuyên truyền, triển khai rộng rãi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường biết và tham gia Cuộc thi.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết online “Touching your emotion” - Chào đón tân sinh viên khóa 62. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn Viện, Liên chi đoàn, Đoàn trường THPT Chuyên triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các đ/c UVBCH Đoàn trường (t/h),

- Các đ/c UVBCH Hội SV (p/h),

- Các ĐV, LCĐ, ĐT, CĐTT (t/h),        

- Các CLB, đội, nhóm (t/h),

- Lưu VP Đảng-Hội đồng Trường-Đoàn thể, đăng Website

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

TS. Thiều Đình Phong