TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip Truyền thông phòng chống covid “Bình minh của cuộc sống bình thường

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022, hoà trong bối cảnh cả nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip Truyền thông phòng chống covid “Bình minh của cuộc sống bình thường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là hoạt động đầu năm học 2021 - 2022, tạo môi trường để các tập thể, cá nhân thể hiện và phát huy khả năng sáng tạo, gắn kết cộng đồng.

- Tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa về phòng, chống dịch bệnh Covid.

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút học sinh, sinh viên, học viên tham gia.

II. THỂ LỆ DỰ THI

1. Đối tượng

Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường.

2. Nội dung, chủ đề

“Bình minh của cuộc sống bình thường

Những video clip thông điệp ý nghĩa về phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

3. Hình thức

- Mỗi thí sinh có thể dự thi tối đa 02 tác phẩm.

- Bài dự thi bao gồm: 01 video clip ngắn từ 1 - 5 phút (độ phân giải tối thiểu 480p) và 01 bài viết giải thích về nội dung video và thông điệp muốn truyền tải (tối đa 200 từ).

- Gợi ý nội dung video: Nhảy, hát, phóng sự ngắn, tiểu phẩm,… về nội dung phòng chống, đẩy lùi Covid.

- Thí sinh gửi 01 bài thi theo địa chỉ: binhminhcuacuocsong@gmail.com

Lưu ý mẫu gửi theo hình ảnh minh hoạ sau:

- Ban Giám khảo căn cứ bài dự thi của thí sinh để chấm điểm vòng loại, chọn ra 20 bài dự thi tham gia vòng bình chọn.

4. Nội quy

- Bài thi phải đúng với nội dung, hình thức mà cuộc thi quy định, không bàn về tôn giáo, chính trị, không đi ngược lại các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Nhà trường, không sử dụng các từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục.

- Bài dự thi phải dựa trên những hình ảnh chân thực, có thể được sao chép hình ảnh nhưng phải ghi rõ nguồn và tác giả của hình ảnh.

- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của thí sinh trên các phương tiện truyền thông.

- Trong trường hợp bài dự thi đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, gây tranh cãi tiêu cực... Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

5. Thời gian

- Thời gian nhận bài thi: từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021.

- Chấm điểm vòng loại và biên tập tác phẩm dự thi vòng bình chọn: từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021.

- Thời gian bình chọn trên Youtube Đoàn Trường Đại học Vinh dự kiến từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 02/11/2021.

*Lưu ý: Do đăng tải bình chọn trên kênh Youtube nên các thí sinh đặc biệt lưu ý trong việc sử dụng âm thanh, nhạc "Bản quyền", tránh việc khi video đăng tải lên bị mất Tiếng, mất nhạc do chính sách của Youtube.

- Công bố kết quả, trao giải dự kiến vào Ngày hội Chào Tân Sinh viên khóa 62 (dự kiến giữa tháng 11/2021).

6. Cách thức chấm điểm

Bài dự thi đều được tính điểm theo công thức:

Tổng điểm = Điểm BGK (70%) + Điểm bình chọn quy đổi (30%)

Điểm bình chọn được tính:

- 1 lượt yêu thích: 1 điểm bình chọn

- 100 view (lượt xem): 1 điểm bình chọn

* Lưu ý: Các lượt bình chọn phải đăng ký theo dõi kênh Youtube Đoàn trường Đại học Vinh mới được tính là hợp lệ.

Điểm này được quy đổi như sau:

- 1 thí sinh điểm bình chọn cao nhất: 100 điểm quy đổi

- 1 thí sinh điểm bình chọn cao thứ hai: 90 điểm quy đổi

- 2 thí sinh điểm bình chọn cao thứ ba: 80 điểm quy đổi

- 3 thí sinh điểm bình chọn cao thứ tư: 70 điểm quy đổi

- 3 thí sinh điểm bình chọn cao thứ năm: 60 điểm quy đổi

- 10 thí sinh còn lại: 20 điểm

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất: 1.000.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 01 giải Nhì: 700.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 02 giải Ba: 500.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

- 03 giải khuyến khích: 200.000đ, quà tặng và Giấy chứng nhận của Đoàn trường

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch, tổ chức thi, mời Ban Giám khảo chấm thi.

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên các kênh thông tin.

- Tổng kết, trao thưởng.

2. Các đoàn trường, đoàn viện, liên chi đoàn, CLB, Đội, Nhóm

Tuyên truyền, triển khai rộng rãi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường biết và tham gia Cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip Truyền thông phòng chống covid “Bình minh của cuộc sống bình thường”

Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn Trường, ĐoànViện, Liên chi đoàn  triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các đ/c UVBCH Đoàn trường (t/h),

- Các đ/c UVBCH Hội SV (p/h),

- Các ĐV, LCĐ, ĐT, CĐTT (t/h),     

- Các CLB, đội, nhóm (t/h),

- Lưu VP Đảng-Hội đồng Trường-Đoàn thể, đăng Website

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

TS. Thiều Đình Phong