TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 251-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Flag Up - Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022, Kế hoạch triển khai Chương trình Thanh niên Sáng tạo Khởi nghiệp năm học 2021 - 2022, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo", được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Flag Up - Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên" năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai và nhân rộng phong trào “Tuổi trẻ Sáng tạo”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN); Cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp.

- Cuộc thi là dịp để ĐVTN bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là những ý tưởng, mô hình, cơ hội, điều kiện khởi nghiệp trong ĐVTN. Thông qua cuộc thi để lắng nghe những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của ĐVTN, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên.

          2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia. Việc triển khai tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong ĐVTN năm học 2021 - 2022 phải được triển khai sâu rộng đến ĐVTN tránh mang tính hình thức, đối phó. Ý tưởng khởi nghiệp phải mang tính khả thi, thiết thực gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và giúp ĐVTN khởi nghiệp và làm giàu chính đáng.

- Cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, nội dung sâu sắc, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ. Qua đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn trường tiếp tục cổ vũ ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ ra sức thi đua, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là ĐVTN Trường Đại học Vinh, có tuổi đời từ 16 - 30; có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, không giới hạn ngành dự thi.

- Các đối tượng dự thi đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 05 người).

 

 

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ DỰ THI

1. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi và Bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoàn chỉnh (Bản thuyết minh, mô tả về ý tưởng, dự án khởi nghiệp). Download mẫu tại 

https://tinyurl.com/MauDKKN2020

2. Hình thức đăng ký dự thi: Các thí sinh đăng ký dự thi tại

https://tinyurl.com/DangkyFlagUp2022

 

- IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Thể thức trình bày

- Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

- Bài dự thi được đóng thành tập, bao gồm trang bìa và nội dung trình bày.

- Thí sinh có thể trình bày theo các hình thức khác, nhưng thể hiện được rõ ý tưởng dự thi.

2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng dự thi

Gồm các ý tưởng, dự án sản xuất, kinh doanh về tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Các ý tưởng, dự án phải có tính mới, chưa được công bố, công nhận tại các cuộc thi nào trước đó.

Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:

Chương 1: Thông tin chung

- Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; mô hình sản xuất, kinh doanh sẽ thành lập...

- Phân tích thị trường: Phân tích bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội để xây dựng dự án; đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh ...; phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục.

- Mô tả dự án: Mục tiêu dự án, quy mô dự án; sản phẩm/dịch vụ sẽ thực hiện; phương thức tiến hành; các bên đối tác; chiến lược phát triển, triển vọng…

Chương 2: Kế hoạch kinh doanh

- Đầu tư cho dự án: Nguồn vốn; huy động vốn, sử dụng vốn ...; trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan.

- Bộ máy nhân sự: Tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự...

- Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, truyền thông; dịch vụ kèm theo; tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

- Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu; kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động; phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư.

Chương 3: Kế hoạch hành động

Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến...

Chương 4: Định vị thương hiệu

Tầm nhìn thương hiệu; bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; định vị thương hiệu; đầu tư phát triển thương hiệu...

Chương 5: Ý nghĩa tác động xã hội

Phân tích những ý nghĩa kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công.

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi gồm có 3 vòng thi, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Đi tìm ý tưởng mô hình (Vòng sơ khảo)

- Thí sinh nộp hồ sơ dự thi về Văn phòng Đoàn Thanh niên. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các ý tưởng, dự án xuất sắc vào vòng 2.

- Thời gian: Hồ sơ gửi trước ngày 20/01/2022. Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả vòng sơ khảo vào ngày 20/02/2022.

2. Vòng 2: Hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án (Vòng Bán kết)

- Các thí sinh lọt vào vòng 2 sẽ được tập huấn hướng dẫn xây dựng dự án kinh doanh (quản trị nhân lực, đầu tư, đàm phán, quản lý tài chính); hướng dẫn đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm bản địa; kỹ năng trình bày dự án…

- Thời gian: Sau khi được tập huấn, các thí sinh hoàn thiện dự án và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi trước ngày 10/3/2022. Vòng Bán kết sẽ được tổ chức thi từ ngày 27 - 28/3/2022.

- Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra các dự án xuất sắc nhất để tham gia thi vòng 3 (vòng chung kết).

3. Vòng 3: Chung kết

- Các thí sinh vào vòng 3 sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi qua địa chỉ email  trước ngày 10/4/2022.

- Thời gian thi và trao giải: tháng 4/2022.

- Hình thức thi: Thí sinh xây dựng một sản phẩm quảng bá trực quan giới thiệu về sản phẩm dự án; thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo và sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

- Các hoạt động bên lề: Diễn đàn "Sinh viên Khởi nghiệp", Ngày hội "Sinh viên Sáng tạo".

VI. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Nhất bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, tiền giải thưởng 2 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ triển khai dự án tối đa 100 triệu đồng (tùy theo quy mô của ý tưởng khởi nghiệp). Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ theo dõi, hỗ trợ quá trình triển khai ý tưởng khởi nghiệp trong 01 năm sau khi trao giải.

- 02 Giải Nhì, mỗi giải bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, tiền giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

- 03 Giải Ba, mỗi giải bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng, tiền giải thưởng 500.000 đồng/giải.

Ngoài ra, các dự án tham dự Vòng Chung kết sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai thực tế đối với các ý tưởng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đoàn Viện, Liên chi đoàn, các chi đoàn tham gia cuộc thi.

- Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo.

- Tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi, cung cấp hệ thống tài liệu, tin bài về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp; hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ pháp lý khi thành lập doanh nghiệp mới.

- Tổ chức Cuộc thi và các hoạt động bên lề.

- Tiến hành bình xét và tuyên dương các cá nhân, tập thể có ý tưởng, sáng kiến hay, có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc thi.

2. Các Đoàn trường thuộc/trực thuộc, Đoàn viện, Liên chi đoàn, Chi đoàn

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi nội dung của Cuộc thi tới đông đảo ĐVTN. Phấn đấu vận động mỗi chi đoàn, mỗi đoàn viên đăng ký và thực hiện ít nhất 01 ý tưởng, sáng kiến trong công tác chuyên môn, học tập, rèn luyện và tình nguyện…

- Phân công đoàn viên là cán bộ, giảng viên theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN tham gia Cuộc thi.

- Giới thiệu tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Flag Up - Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên" năm học 2021 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn trường thuộc/trực thuộc, Đoàn viện, Liên chi đoàn, Chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐT, ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.                             

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

 Thiều Đình Phong

 

 


 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

Huy hieu Doan Chinh thuc1

 

 

CUỘC THI FLAG UP

TÌM KIẾM Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

 

TÊN Ý TƯỞNG/DỰ ÁN

 

........................................................................................................................

 

.........................................................................................................................

 

 

 

 

Tác giả (nhóm tác giả):…………………………………………………….

Chi đoàn: ……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, năm 2022


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

 

I. Thông tin tác giả ý tưởng/dự án:

Thành viên 1: (chức danh trong ý tưởng/dự án)

Họ và tên:                                                                                                      

Ngày sinh:                                                                                                     

Số CMND:                                                    Ngày cấp: …..   Nơi cấp:                                                                             

Đơn vị:                                                                                                          

Điện thoại:                                                               Email:                           

Thành viên 2: (chức danh trong ý tưởng/dự án)

Họ và tên:                                                                                                      

Ngày sinh:                                                                                                     

Số CMND:                                                    Ngày cấp: …..   Nơi cấp:                                                                             

Đơn vị:                                                                                                          

Điện thoại:                                                               Email:                           

Thành viên 3: (chức danh trong ý tưởng/dự án)

Họ và tên:                                                                                                      

Ngày sinh:                                                                                                     

Số CMND:                                                    Ngày cấp: …..   Nơi cấp:                                                                             

Đơn vị:                                                                                                          

Điện thoại:                                                               Email:                           

………..

II. Thông tin ý tưởng/dự án

1. Tên ý tưởng/dự án:..………..……………………………………………………..

2. Lĩnh vực:…………………………………..............................................................

3. Triển khai thực tế

         Đã triển khai thực tế

 

 

         Chưa triển khai thực tế

 

 

4. Các giải thưởng về khởi nghiệp đã từng nhận được (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................., ngày ….  tháng   ….  năm 2022

 

 

Cá nhân hoặc Trưởng nhóm Ý tưởng/dự án

(Ký và ghi rõ họ tên)


Bài dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, canh lề top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right 2cm, thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

Chương 1: Thông tin chung

- Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; mô hình sản xuất, kinh doanh sẽ thành lập...

- Phân tích thị trường: Phân tích bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội để xây dựng đề án; đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh ...; phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục.

- Mô tả dự án: Mục tiêu dự án, quy mô dự án; sản phẩm/dịch vụ sẽ thực hiện; phương thức tiến hành; các bên đối tác; chiến lược phát triển, triển vọng…

Chương 2: Kế hoạch kinh doanh

- Đầu tư cho dự án: Nguồn vốn; huy động vốn, sử dụng vốn ...; trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan.

- Bộ máy nhân sự: Tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự...

- Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, truyền thông; dịch vụ kèm theo; tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

- Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu; kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động; phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư.

Chương 3: Kế hoạch hành động

Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến...

Chương 4: Định vị thương hiệu

Tầm nhìn thương hiệu; bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; định vị thương hiệu; đầu tư phát triển thương hiệu...

Chương 5: Ý nghĩa tác động xã hội

Phân tích những ý nghĩa kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công.

Nội dung cam kết:

- Ý tưởng, dự án kinh doanh do chính bản thân Tôi/Chúng tôi thực hiện và chưa đạt bất kỳ giải thưởng chính nào (giải nhất, nhì, ba) trong các cuộc thi khởi nghiệp khác (quy mô cấp tỉnh trở lên) do các tổ chức khác tổ chức từ 2017 đến thời điểm dự thi.

- Tôi/ Chúng tôi chịu trách nhiệm với mọi tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu của ý tưởng, dự án (nếu có).

- Tôi/ Chúng tôi đồng ý cho BTC sử dụng ý tưởng, đề án của Tôi/Chúng tôi như tài liệu phục vụ chương trình.