Với phương châm làm cho môi trường của nhà trường ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp, các bạn Đoàn viên, sinh viên đã tham gia sôi nổi, nhiệt tình trong hoạt động, thể hiện được tinh thần xung kích tình nguyện vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp. Trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ các bạn đã dọn vệ sinh xung quanh trước cổng trường, trong và ngoài khuôn viên làm việc của trường. Qua đó, đã góp phần làm đẹp mỹ quan khuôn viên trường, nâng cao nhận thức sinh viên về giữ gìn môi trường sống xung quanh.
Xuất phát từ phong trào của tuổi trẻ, “Ngày chủ nhật xanh” với ý nghĩa thiết thực góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của người dân trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đây là một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của ĐVTN Nhà trường chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Tin bài: VP Đoàn TN.