Các cơ sở Đoàn trong toàn trường tập trung vào một số nội dung: Vệ sinh môi trường, giải tỏa các điểm đen về rác thải, thu gom và phân loại rác, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng cây xanh; Tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp các nhà học, khuôn viên Nhà thi đấu TDTT, Sân vận động,....  • Toàn cảnh khuôn viên Đường Thanh niên

  • ĐVTN hưởng ứng nhiệt tình Ngày Chủ nhật Xanh toàn quốc năm 2021

Tin bài: VP Đoàn TN.