Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường ý thức, thói quen cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện trong Nhà trường, góp phần xây dựng nề nếp, nếp sống văn hóa của ĐVTN toàn trường nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

Tin bài: Đoàn Thanh niên