Ngày 22/3/2020 tại Trại Mặn Lợ xã Nghi Xuân, với các phần việc, hoạt động cụ thể: Tổ chức chăm sóc cây xanh khu vực khuôn viên trại Mặn, phát quang, làm sạch môi trường. Đặc biệt làm sạch khu vực ven biển, lối đường, góp phần tạo cảnh quan thoáng mát, sạch sẽ trên những đường làng, ngõ xóm luôn đảm bảo sáng, xanh, đẹp.

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn trường đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng tránh dịch bệnh Covid-19 tới đoàn viên thanh niên trong Nhà trường.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp của hoạt động ý nghĩa này:


Tin bài: Đoàn Thanh niên