• Sáng ngày 08/3/2021,  ĐVTN của Nhà trường đã tích cực hưởng ứng đồng phục vào thứ 2 đầu tuần, song song đồng thời là công tác truyền thông chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Đoàn trường Đại học Vinh lưu ý thời gian thực hiện trang phục áo đoàn:
    - Tất cả các thứ 2 đầu tuần trong Tháng Thanh niên
    - Tuần cao điểm 26/3: Từ sáng thứ 2 ngày 22/3 - hết ngày 26/3/2021
  • Việc thực hiện đồng phục Áo Thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt, tổ chức, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm của đoàn viên, thanh niên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần khẳng định vai trò, vị trí và khẳng định, nâng cao hình ảnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.
  •  ĐVTN tích cưc hưởng ứng đồng phục Áo xanh Thanh niên 
  • Đây là dịp để tuổi trẻ thể hiện niềm tự hào với truyền thống của Đoàn, của Nhà trường và quyết tâm thực hiện thành công Kế hoạch Tháng Thanh niên 2021.

  • Tin bài: VP Đoàn Thanh niên.