Đây là sự kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các thanh niên ưu tú, các nhà lãnh đạo trẻ đến từ châu Á và châu Âu nhằm mục đích tạo dựng nền tảng đối thoại trong việc hợp tác, phát triển các ý tưởng phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề xã hội, các công trình trong mạng lưới toàn cầu.
Tại diễn đàn năm nay, các đại biểu sẽ thảo luận xung quanh các vấn đề: "Hợp tác giáo dục và phát triển năng lực. Vai trò mới của tiềm năng con người", "Hợp tác thanh niên khởi nghiệp", "Phát triển bền vững, sinh thái, ý thức tiêu dùng" và "Tiếng nói của thanh niên - Phương tiện và phương pháp truyền thông hiện đại".
Tham dự diễn đàn lần này có khoảng 1.150 đại biểu, trong đó 300 đại biểu là thanh niên nước ngoài.

 

Nguồn: Quốc tế thanh niên, TTO