Buổi lễ thành công tốt đẹp với kết quả chung cuộc:
1 GIẢI NHẤT: Đội Truyền thông Đoàn trường với tác phẩm “ Trường Vinh – nơi con lựa chọn” thuộc thể lọai Video
2 GIẢI NHÌ: 
- Đội truyền thông đoàn trường với tác phẩm “Đại học Vinh nơi tạo dựng tương lao cho tuổi trẻ”
- Đội thi Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, lớp 54B Báo chí, khoa Sư phạm Ngữ văn với tác phẩm “CDIO – Bước đột phá trong phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh”
06 Giải ba được trao cho các nhóm tác giả thuộc Đội Nhiệt huyết, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh, Đội SV tình nguyện khoa Kinh tế, các tác giả: Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Thị Thảo.
Giải tác giả bình chọn nhiều nhất được trao cho Hội sinh viên Trường Đại học Vinh với tác phẩm “Tháng tư ở lại” thuộc thể loại Video clip; tác giả Vũ Duy Trung với tác phẩm “Tự hào Đại học Vinh” ở thể loại thơ và tác giả Trần Văn Hoàng với tác phẩm “Một vòng quanh Đại học Vinh” ở thể loại Văn xuôi.
Cùng các giải khuyến khích khác cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.

Một số hình ảnh Đêm trao giải

Tin bài: Truyền thông Đoàn TN