Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương - Trưởng Ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn cùng các đồng chí đại diện các ban của Tỉnh đoàn, Hội sinh viên Tỉnh. Về phía Trường có: PGS.TS Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; ThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, học sinh sinh viên; các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên trường, Bí thư các liên chi đoàn, Liên chi hội trưởng và hơn 700 đại biểu là Bí thư các chi đoàn trực thuộc, Ban chấp hành các chi đoàn, Ban cán sự các lớp, chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm trong toàn trường đã có mặt tham dự.

   Tại hội nghị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường đã nhấn mạnh: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI, năm tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ XXX, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Năm học 2016 - 2017, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn trường ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIX, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà trường thành trường trọng điểm Quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: 

   Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI trong ĐVTN. 

   Hai là, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

   Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng tạo; tăng cường các hình thức thực hành, thực tập, rèn nghề của ĐVTN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh thực hiện nề nếp kỷ cương, nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong học tập và rèn luyện.  

   Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Thường xuyên tăng cường các hoạt động tình nguyện, tại chỗ, thực hiện phong trào “Vì nghĩa tình biên giới - hải đảo”.
Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, sinh hoạt chi đoàn. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIX; Chỉ đạo tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2016 - 2017, Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019; Tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 - 2022, hướng tới Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

   Cũng tại hội nghị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường đã tiến hành trao Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu năm học 2016 - 2017 cho 09 đơn vị; thừa ủy quyền trao 28 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trao 67 Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV năm học 2016 - 2017.    

   Một số hình ảnh Hội nghị:  

 PGS. TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 TS. Nguyễn Anh Chương - UV BTV Tỉnh Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường triển khai Chương trình công tác năm học 2016 - 2017

 PGS. TS. Thái Văn Thành trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm học 2015 - 2016

ThS. Nguyễn Hồng Soa - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trao Bằng khen của TW Đoàn cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016

Đồng chí Lê Văn Lương - Trưởng Ban TTN Trường học Tỉnh Đoàn trao bằng khen của TW Hội SV Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016

06 ThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV trao bằng khen của Hội SV Tỉnh Nghệ An cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016

Toàn cảnh hội nghị

 

Tin: Anh Chương, Ảnh: Thái Dũng