Trong thời gian tới, công tác Đoàn - Hội tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nội dung chủ yếu là: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kỷ cương, nề nếp học tập và rèn luyện, nếp sống văn hoá của đoàn viên, hội viên toàn trường; Đồng loạt tổ chức các hoạt động Chào tân sinh viên khoá 57, giới thiệu, quảng bá về Nhà trường, các ngành đào tạo, các phong trào của sinh viên cho khoá 57; Tiếp tục tổ chức tốt đại hội các chi đoàn-lớp năm học 2016-2017, phân công Ban Thường vụ Đoàn trường tham dự chỉ đạo đại hội; Kiện toàn Ban chấp hành các liên chi đoàn, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm; Thành lập các chi đoàn và cử Ban châp hành lâm thời các chi đoàn khoá 57; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ.v.v...
 Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của cán bộ Đoàn- Hội liên quan đến một số vấn đề về các điều kiện phục vụ học tập, rèn luyện, ý thức nề nếp của đoàn viên, hội viên... sẽ được Đoàn trường, Hội Sinh viên trường phối hợp với các phòng ban chức năng tăng cường thực hiện.


  Kết quả xếp loại thi đua cac lien chi doan trong tháng 9/2016:


  Kết quả xếp loại thi đua các liên chi hội trong tháng 9/2016:


Một số hình ảnh Hội nghị:

VP ĐOÀN TRƯỜNG