LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ 35

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 13/5/2019:

14:00

ĐV- LCH NN&TN tổ chức chương trình “Mùa hè xanh Tình nguyện và thành lập BCS đội SVTN hè năm 2019”

- Bí thư Đoàn viện NN&TN

- Đoàn viện NN&TN

Phòng A5 203

19:00

ĐV NN&TN tổ chức talkshow “Theo dòng lịch sử tháng 5”

- PBT. Đoàn viện NN&TN

- BCH ĐV NN&TN

- Bí thư các CĐ

Phòng A5 301

19:00

Tổ chức chương trình Drama Contest

- Đ.c Lê Thị Vân Anh- Phó Bí thư, LCH trưởng khoa SPNN

- Đội thi các khóa

Hội trường A

Thứ 3, ngày 14/5/2019:

 

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 15/5/2019:

 

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 16/5/2019:

9:30

ĐV- LCH NN&TN tổ chức chương trình “Kill team work” dành cho SV K59

- - Bí thư Đoàn viện NN&TN

- BCH ĐV NN&TN

- Sinh viên khóa 59

Phòng A5 2013

19:00

Phiên toà giả định

- BCH LCĐ khoa Luật

- BCH LCĐ khoa Luật

Mô hình phòng xử án

Thứ 6, ngày 17/5/2019:

19:00

Tổ chức tổng kết công tác Đoàn - Hội tháng 4 năm học 2018-2019

- Đoàn viện KHXH&NV

- BCH Đoàn viện KHXH&NV

- Ban cán sự các lớp

Phòng học A4 101

Thứ 7, ngày 18/5/2019:

08:00

Tập huấn kỹ năng thuyết trình cho các bạn ĐVTN

- BCH LCĐ khoa Luật

- BCH LCĐ khoa Luật

Phòng học

Chủ nhật, ngày 19/5/2019:

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các CLB trực thuộc LCĐ sinh hoạt định kỳ.

- Đội SVTN Đoàn trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục HS, SV thứ Hai đầu tuần.

Ghi chú

- Các LCĐ đã đăng ký lịch tuần: khoa Luật, khoa Giáo dục Thể chất, viện NN&TN, khoa Kinh tế, khoa SP Ngoại ngữ, viện KHXH & NV, viện SP Xã hội, khoa Giáo dục, viện Hoá sinh Môi trường, khoa Xây dựng.

- Các LCĐ không đăng ký lịch tuần: khoa  GDQP, viện SPTN, trường THPT chuyên, Viện KT&CN.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không có hoạt động :.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần muộn:.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không đúng mẫu quy định: