TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 11  tháng 04 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Đơn vị thực hiện

Thứ Hai, ngày 12/04/2021

 

07:00

Hội nghị triển khai các kế hoạch tuần 28

BCH LCĐ- LCH và BCN Khoa GDTC

BCH LCĐ- LCH và BCN Khoa GDTC

Văn phòng Khoa

Khoa GDTC

07:30

Đăng bài webside

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật

Văn phòng khoa Luật

Khoa Luật

07:30

BCH LCĐ họp giao ban cùng BCN Khoa

 

Đ.c Nguyễn Vân Anh – thư LCĐ khoa SPNN

Ban Chủ nhiệm Khoa – BCH LCĐ

 

Văn phòng khoa

Khoa SPNN

Thứ Ba, ngày 13/04/2021

 

8:00

Chuyên mục: “Học tiếng Anh cùng SP Ngoại Ngữ

BCH LCĐ- LCH

 

Page khoa

Khoa SPNN

14:00

Giao lưu bóng chuyền giữa các lớp

BCH LCĐ- LCH Khoa GDTC

Sinh viên

Sân Bóng TT GDQPAN

Khoa GDTC

19:00

Tổng kết hoạt động tuần đề ra hoạt động tuần mới

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật

Phòng học

Khoa Luật

Thứ , ngày 14/04/2021

 

14:00

FLD TALK

BCH LCĐ- LCH

 

Phòng học

Khoa SPNN

19:00

Chương trình kịch An Toàn Giao Thông do LCĐ, LCH khoa Luật diễn

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật

Hội Trường A

Khoa Luật

Thứ Năm, ngày 15/04/2021

 

14:00

Kết hợp BCN Môn Bóng rổ tổ chức tập luyện cho sinh viên chuyên ngành

BCH LCĐ- LCHN Môn Bóng rổ  - BCKhoa GDTC

Sinh viên

Nhà thi đấu cs2

Khoa GDTC

19:00

Hoạt động: Làm báo tường ngày 30/4-1/5 do LCĐ LCH thực hiện

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật.

Phòng học

Khoa Luật

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021

 

8:00

Chuyên mục:

“1001 chuyệnĐại học

BCH LCĐ- LCH

 

Page khoa

Khoa SPNN

15:00

Tổ chức giao lưu cờ vua giữa các lớp

BCH LCĐ- LCH Khoa GDTC

Sinh viên

Nhà thi đấu cs2

Khoa GDTC

19:00

Seminar: Sinh viên học tập hoạt động hiệu quả

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật

Phòng học

Khoa Luật

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021

 

8:00

Go Green

BCH LCĐ- LCH

 

Khuôn viên Trường Đại học Vinh

Khoa SPNN

14:00

Kiểm tra chỗ ở của sinh viên tại Trọ

BCH LCĐ- LCH

 

Sinh viên Khoa Giáo Dục Thể Chất

Trọ sinh viên

Khoa GDTC

19:00

Giao lưu cán bộ các chi đoàn

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật

Phòng học

Khoa Luật

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021

 

7:00

Tổ chức hoạt động chủ nhật xanh

BCH LCĐ- LCH

Sinh viên Khoa Giáo Dục Thể Chất

Khuôn viên cơ sở 2

Khoa GDTC

08:00

Ngày chủ nhật xanh

BTV LCĐ Khoa Luật

BTV LCĐ Khoa Luật

ĐVTN Khoa Luật

Phòng học

Khoa Luật