LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ 20

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)


Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm mới 2018!

Thời gian


Nội dung


Chủ trì


Thành phần


Địa điểm

Thứ 2, ngày 15/01/2018:

07:00LCĐ khoa Xây dựng tổ chức làm tủ sách cho sinh viên Khoa Xây
dựng
BBí thư LCĐ Thầy
Nguyễn Duy Khánh
VTN Khoa Xây dựngNhà thực hành khoa Xây dựng

Thứ 3, ngày 16/01/2018:

17:00Họp BTV Đoàn trường

TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trườngBTV Đoàn trườngVăn phòng 

Thứ 4, ngày 17/01/2018:


Thứ 5, ngày 18/01/2018:

13:30LCĐ khoa Địa lý - QLTN tham gia chương trình tuyên dương sinh viên 5 tốt và sinh viên đạt danh hiệu sao tháng
giêng

BCH LCĐ khoa Địa lý - QLTNBCH LCĐ khoa Địa lý - QLTNHội trường A
17:30 Họp BCH LCĐ khoa Luật

Bí thư LCĐ khoa LuậtBí thư LCĐ khoa Luật

BCH LCĐ khoa Luật
 
Văn phòng khoa Luật
19:00BCH LCĐ khoa Địa lý - QLTN tham gia chương trình team bulding chào mừng ngày
truyển thống học sinh sinh viên

 BCH LCĐ khoa Địa lý - QLTN BCH LCĐ khoa Địa lý - QLTNSân nhân tạo Đại học Vinh

Thứ 6, ngày 19/01/2018:


Thứ 7, ngày 20/01/2018:


Chủ nhật, ngày 21/01/2018:

07:00Đoàn viện KT&CN phối hợp cùng Đội Cứu hộ máy tính tổ chức sửa chữa máy tính miễn phí cho SV toàn trường

Bí thư Đoàn viện KT&CN BCH Đoàn viện KT&CN ,

 CLb Cứu hộ máy tính
Sảnh A0

Cả tuần


- Các CLB trực thuộc LCĐ sinh hoạt định kỳ.

- BTV trường chuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục HS.


Ghi chú

- Các LCĐ đã đăng ký lịch tuần:Địa lý - QLTN,Giáo dục Quốc phòng,Xây dựng,SP Ngoại ngữ, trường THPT chuyên,Viện KT&CN
,Luật

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không có hoạt động:

- Các LCĐ không đăng ký lịch tuần:Giáo dục Thể chất,Lịch sử,SP Ngữ văn,Giáo dục,Giáo dục Chínhtrị,viện SP tự nhiên,Kinh tế,Viện NN&TN,Viện Hóa Sinh Môi trường

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần muộn:

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không đúng mẫu quy định: