TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

THÔNG TRI

Triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 3

và khởi động Tháng Thanh niên năm 2019

 

            Thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019, hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2019 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2019).

Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 3 năm 2019.

1. Thành phần tham dự

- Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXX,

- Ban Chấp hành Hội sinh viên trường khóa X,

- Ban Chấp hành Đoàn các Viện, liên chi đoàn,

- Ban Chấp hành các liên chi hội,

- Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc,

- Ban Chấp hành các chi đoàn - chi hội, Ban Cán sự các lớp sinh viên,

- Ban Chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm, Ban liên lạc LHS.

- Toàn thể các Đội viên trực thuộc CLB, Đội, Nhóm Đoàn trường và Hội Sinh viên trường.

2. Nội dung

- Tổng kết Chương trình công tác Đoàn, Hội tháng 1 và 2 năm 2019.

- Triển khai Kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019.

- Triển khai các nội dung sinh hoạt chi đoàn, lớp tháng 3 năm 2019.

- Trao khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội tháng 1 và 2.

- Tổ chức các hoạt động ngoài trời khởi động Tháng Thanh niên 2019 (di chuyển, xếp chữ cổ động).

- Tham gia Ngày hội hiến máu Tình nguyện tại Nhà thi đấu thể dục thể thao.

3. Thời gian, địa điểm

- Từ 7h00', ngày 02 tháng 3 năm 2019 (Sáng thứ Bảy)

- Tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh

4. Một số vấn đề cần lưu ý

Các thành phần tham dự hội nghị theo Mục 1. phải mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo phù hiệu, mang theo sổ công tác để ghi chép nội dung hội nghị.

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đại biểu theo thành phần triệu tập dự họp đầy đủ, đúng giờ. Đồng chí Bí thư Đoàn các Viện, liên chi đoàn, liên chi hội trưởng liên chi hội sinh viên chịu trách nhiệm thông báo, quản lý đại biểu thuộc đơn vị mình tham gia nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Theo mục 1;

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

TS. Thiều Đình Phong