Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về việc tổ chức đại hội các Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Căn cứ Kế hoạch số 1756-KH/TĐTN-TG ngày 30/3/2020 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm:

 khphongtraothiduachaomungdhdang.doc