TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 128-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Mùa xuân và Tuổi trẻ” năm 2018

-------------------

           

            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, được sự đồng ý của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Mùa xuân và Tuổi trẻ” năm 2018 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Là hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào đón năm mới 2019.

          - Phát hiện những nhân tố có năng khiếu văn nghệ (hát, múa, nhảy…), bồi dưỡng để bổ sung vào Đội văn nghệ xung kích của Đoàn trường.

          - Liên hoan được tổ chức có chất lượng, gây ấn tượng tốt cho ĐVTN tham gia và khán giả.

          II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên khoá 59 của tất cả các ngành đào tạo có sở thích, năng khiếu đăng ký tham gia.

          III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

          1. Chủ đề: “Mùa xuân và Tuổi trẻ”

- Ca ngợi đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

          - Ca ngợi sự nghiệp đấu tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

          - Hát về mùa xuân, thầy cô, mái trường, tuổi trẻ…

2. Nội dung thi: Tiết mục tập thể (hát, múa, hát múa, nhảy…).

          3. Hình thức tổ chức: Các Đoàn Viện, Liên chi đoàn tổ chức cho sinh viên khóa 59 đăng ký tham gia, mỗi đơn vị chuẩn bị 2 tiết mục tập thể (mỗi tiết mục tối thiểu 8 sinh viên tham gia). Các đơn vị bốc thăm thứ tự biểu diễn cho từng tiết mục (đảm bảo 2 tiết mục của cùng một đơn vị không biểu diễn liền nhau).

IV. GIẢI THƯỞNG

          Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao các giải:

- 2 giải A;

- 4 giải B;

- 6 giải C;

- Các giải Khuyến khích.

          V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH

          - 02 buổi thi: từ 19h00, các ngày 20, 21 tháng 12 năm 2018

          - Công diễn và trao giải: từ 19h00, ngày 22 tháng 12 năm 2018

          - Địa điểm: Hội trường A

          VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

          - Các Đoàn viện, Liên chi đoàn và các chi đoàn khoá 59 thông báo rộng rãi để cho ĐVTN đăng ký tham gia, tổ chức tập luyện và chuẩn bị các công tác cần thiết cho các tiết mục của đơn vị mình tham gia tốt Liên hoan. Đăng ký tiết mục (theo mẫu) gửi vào mail: Bantochucthiduadtn@vinhuni.edu.vn, trước ngày 10/12/2018.

          - Ban Tổ chức cấp trường: chuẩn bị công tác tổ chức, hệ thống âm thanh, ánh sáng, chuyên môn, kinh phí giải thưởng, giấy chứng nhận đạt giải cho các tiết mục; mời các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức Liên hoan.

          Liên hoan nghệ thuật “Mùa xuân và Tuổi trẻ” là một trong các hoạt động lớn trong năm học 2018 - 2019, yêu cầu các Đoàn viện, Liên chi đoàn và chi đoàn khoá 59 quán triệt và khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ cộng điểm thưởng thi đua cho các đơn vị tham gia đạt chất lượng.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các đơn vị đề nghị tài trợ;

- Các LCĐ, ĐV (t/h);

- CĐ khoá 59 (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Hà Giang

 

 

  

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐV/LCĐ: ……………………..

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 12 năm 2018

           

 

ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC THAM GIA

LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT “MÙA XUÂN VÀ TUỔI TRẺ” NĂM 2018

 

 

TT

Tên tiết mục

Tác giả

Thể loại

Người biểu diễn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Họ tên người phụ trách: ......................................

Chức vụ Đoàn - Hội: .......................................... ĐT liên hệ: .......................

 

Lưu ý:

- Cột Tác giả: Ghi tên người sáng tác (nhạc, lời); nếu là tiết mục múa thì ghi rõ người biên đạo, âm nhạc của ai.

- Cột Thể loại: Ghi rõ tốp ca; múa, hát múa...

- Cột Người biểu diễn: Ghi rõ số lượng người biểu diễn, tên người lĩnh xướng...

- Cột Ghi chú: Ghi rõ nội dung cần BTC hỗ trợ (nếu có).

 

TM. BCH ĐV/LCĐ